De noodlokalen op het binnenterrein worden gesloopt

Nu Schavast eigenaar is geworden van de voormalig Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool, is opdracht gegeven voor de sloop van de tijdelijke noodlokalen op het binnenterrein. De noodlokalen worden niet meer gebruikt en staan al enige tijd leeg.

Om de veiligheid en leefbaarheid van de directe woonomgeving te verbeteren en overlast en verloedering te voorkomen, zullen de noodlokalen worden gesloopt. Voor de sloop van de noodlokalen heeft de gemeente reeds een sloopvergunning verleend. Echter, in verband met de flora- en faunawet dient ter bescherming van een aantal dier- en plantensoorten (o.a. de huismus) rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Naar verwachting zullen de sloopwerkzaamheden eind dit jaar worden uitgevoerd.

De noodlokalen maken plaats voor een nieuwe invulling. Op dit moment wordt hiervoor een plan uitgewerkt.

Muziekcoöperatie Meppel blijft voorlopig gebruik maken van de monumentale gymzaal

De Muziekcoöperatie organiseert vanaf 2016 concerten op bijzondere locaties binnen Meppel. Eén van deze bijzondere locaties is de monumentale gymzaal van de voormalige Rijks Hogere Burgerschool, gelegen aan Zuideinde 76, beter bekend als het oude ‘technieklokaal’ van het voormalige Stad & Esch onderwijscomplex.

De gymzaal is omstreeks 1890 gebouwd in Eclectische stijl met belangrijke elementen van de Chaletstijl als complexonderdeel bij de Rijks Hogere Burgerschool. Opmerkelijk zijn de gevels voorzien van vakwerk met houten raamwerk en bakstenen opvulling. In 1912 is het gebouw verplaatst naar de Vledderstraat om plaats te maken voor een nieuwe gymzaal op diezelfde locatie, die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument. De gymzaal ligt naast een voormalig schoolgebouw aan een pleintje en wordt aan drie zijden omsloten door bebouwing.

Sinds de Scholengemeenschap Stad & Esch in 2014 verhuisde naar Onderwijspark Ezinge, staat de gymzaal leeg. Het pand biedt echter een goed decor voor concerten en theatervoorstellingen.
Beans & Fatback, The Kik, Tim Knol, ze hebben er allemaal opgetreden. Zo staat voor zaterdag 29 september 2018 Michelle David & The Gospel Sessions gepland.

Schavast heeft de gymzaal aan de Muziekcoöperatie in gebruik gegeven voor een nog nader te bepalen periode, met ingang van 1 maart 2018. Er zal nog overleg plaatsvinden tussen Muziekcoöporatie Meppel en Schavast over de duur van de voortzetting.

Voor meer informatie, zie

IKC Calvijnschool trekt tijdelijk in de Zuiderschool vanwege renovatie huidige locatie

De IKC Calvijnschool is een gereformeerde basisschool met ongeveer 130 leerlingen gevestigd aan de Emmestraat 43 in Meppel en zocht tijdelijke huisvesting vanwege een geplande renovatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de IKC Calvijnschool en heeft Schavast gevraagd of de IKC Calvijnschool tijdelijk gebruik mocht maken van de Zuiderschool.
Schavast heeft de Zuiderschool aan de IKC Calvijnschool in gebruik gegeven voor de duur van ca. 8 maanden, met ingang van 1 maart 2018.

De verwachting is dat de verbouwing aan de Emmastraat rond de zomervakantie klaar zal zijn.

Ondertekening en overdracht voormalige Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool

Op donderdag 27 februari 2018 is bij Lever Netwerk Notarissen (Zuideinde 53, 7941 GB Meppel) de leveringsakte van de overdracht van de voormalige Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool ondertekend. De akte is getekend door Herman Dolstra van Schavast en wethouder Jan Vos.

De leveringsakte is het vervolg op de in januari 2018 getekende koopovereenkomst, nadat de gemeente heeft besloten middels een openbare verkoop via een ‘marktinitiatief’ de voormalige Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool aan Schavast te gunnen.

De komende periode zal het plan verder worden uitgewerkt.