De noodlokalen op het binnenterrein worden gesloopt

Nu Schavast eigenaar is geworden van de voormalig Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool, is opdracht gegeven voor de sloop van de tijdelijke noodlokalen op het binnenterrein. De noodlokalen worden niet meer gebruikt en staan al enige tijd leeg.

Om de veiligheid en leefbaarheid van de directe woonomgeving te verbeteren en overlast en verloedering te voorkomen, zullen de noodlokalen worden gesloopt. Voor de sloop van de noodlokalen heeft de gemeente reeds een sloopvergunning verleend. Echter, in verband met de flora- en faunawet dient ter bescherming van een aantal dier- en plantensoorten (o.a. de huismus) rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Naar verwachting zullen de sloopwerkzaamheden eind dit jaar worden uitgevoerd.

De noodlokalen maken plaats voor een nieuwe invulling. Op dit moment wordt hiervoor een plan uitgewerkt.