Meer informatie

Een sfeervol gebouw met een rijke historie

Alle woningen zijn verkocht

Meer informatie

in monumentaal schoolgebouw

Mix van historie en eigentijds

Meer informatie

Wonen op een bijzondere plek

Alle woningen zijn verkocht

HISTORIE

In 1881 opende de Rijks Hoogere Burgerschool of Rijks HBS aan het Zuideinde haar deuren voor de eerste lichting leerlingen. De school werd gebouwd op het Stadsland ten zuiden van de historische kern van Meppel. De nieuwe HBS stond min of meer in het verlengde van de Stationsstraat, langs de verder nog vrijwel onbebouwde weg richting Zwolle langs Staphorst en Rouveen. Alleen langs het noordelijke deel van Zuideinde is op de Topografisch Militaire Kaart uit 1864 enige bebouwing zichtbaar.

Na de opening van de spoorlijn naar Zwolle in 1867, die in 1868 en 1870 respectievelijk werd doorgetrokken naar Leeuwarden en Groningen kwam het stationsgebied tot ontwikkeling. Op de Bonnekaarten uit 1884 is een groot deel van het stationsgebied bebouwd, alleen het deel ten westen van het Zuideinde is nog grotendeels onbebouwd. In de wijk werden verschillende scholen gerealiseerd, waaronder de Rijkslandbouwwinterschool aan Zuideinde 51 (1909), de Rijksdagnormaalschool op de plek van de voormalige Latijnse School uit 1813 aan de Heerengracht 4-6 en de Catharina Ambachtsschool (1921) aan de Catharinastraat. Dit gebied maakt onderdeel uit van het huidige rijks beschermde stadsgezicht Oud-Zuid. De locatie van de Zuiderschool valt net buiten het gebied.

In 1913 werd achter de HBS een gymzaal gebouwd naar ontwerp van gemeentearchitect Dirk Monsma. In 1925 nam de gemeente Meppel het besluit tot de bouw van een nieuwe openbare lagere school. In de jaren erna werd de precieze locatie vastgesteld. Uiteindelijk werd ten westen van de Rijks HBS in 1928 de nieuwe Openbare Lagere School C, ofwel de Zuiderschool gebouwd. Op de situatieschets van de bouwtekening van de Zuiderschool staat de nieuwe straat ingetekend, maar deze was destijds nog niet aangelegd. Met de bouw van de school werd de bijbehorende Schoolstraat. Pas na de geboorte van de prinses in 1947 kreeg de straat haar huidige naam.

(Naar drs. Mascha van Damme, Het Oversticht)

Situatie 1882

Situatie 1915

Situatie 1981