Berichten

De noodlokalen op het binnenterrein worden gesloopt

Nu Schavast eigenaar is geworden van de voormalig Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool, is opdracht gegeven voor de sloop van de tijdelijke noodlokalen op het binnenterrein. De noodlokalen worden niet meer gebruikt en staan al enige tijd leeg.

Om de veiligheid en leefbaarheid van de directe woonomgeving te verbeteren en overlast en verloedering te voorkomen, zullen de noodlokalen worden gesloopt. Voor de sloop van de noodlokalen heeft de gemeente reeds een sloopvergunning verleend. Echter, in verband met de flora- en faunawet dient ter bescherming van een aantal dier- en plantensoorten (o.a. de huismus) rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Naar verwachting zullen de sloopwerkzaamheden eind dit jaar worden uitgevoerd.

De noodlokalen maken plaats voor een nieuwe invulling. Op dit moment wordt hiervoor een plan uitgewerkt.

IKC Calvijnschool trekt tijdelijk in de Zuiderschool vanwege renovatie huidige locatie

De IKC Calvijnschool is een gereformeerde basisschool met ongeveer 130 leerlingen gevestigd aan de Emmestraat 43 in Meppel en zocht tijdelijke huisvesting vanwege een geplande renovatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de IKC Calvijnschool en heeft Schavast gevraagd of de IKC Calvijnschool tijdelijk gebruik mocht maken van de Zuiderschool.
Schavast heeft de Zuiderschool aan de IKC Calvijnschool in gebruik gegeven voor de duur van ca. 8 maanden, met ingang van 1 maart 2018.

De verwachting is dat de verbouwing aan de Emmastraat rond de zomervakantie klaar zal zijn.

Ondertekening en overdracht voormalige Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool

Op donderdag 27 februari 2018 is bij Lever Netwerk Notarissen (Zuideinde 53, 7941 GB Meppel) de leveringsakte van de overdracht van de voormalige Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool ondertekend. De akte is getekend door Herman Dolstra van Schavast en wethouder Jan Vos.

De leveringsakte is het vervolg op de in januari 2018 getekende koopovereenkomst, nadat de gemeente heeft besloten middels een openbare verkoop via een ‘marktinitiatief’ de voormalige Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool aan Schavast te gunnen.

De komende periode zal het plan verder worden uitgewerkt.